SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE
Premoženje ZaposleniPoslovanje

V kolikor se vam zgodi,
da prenehate s poslovanjem
ali vas doleti naravna nesreča, požar, boste še vedno dobili povrnjeno premoženje, ki ste ga ustvarili.

Premoženje podjetja predstavljajo zgradbe in poslovna oprema. To je temelj vašega poslovanja in velik del skupne vrednosti vašega podjetja, zato je ključno, da to ustrezno zavarujete.
 

Največje materialno premoženje podjetja predstavljajo zgradbe in poslovna oprema. Ključno je, da jih kot  temelj vašega poslovanja in velik del skupne vrednosti podjetja, ustrezno zavarujete.

V PROFICIU PS vam na tem področju nudimo:

 

- zavarovanje poslovnih zgradb,
- zavarovanje poslovne opreme.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB

Podjetje lahko zavaruje naslednje zgradbe:

  • Poslovne zgradbe: pritlične, eno- in več etažne ter montažne, ki so namenjene poslovanju.
  • Skladiščne zgradbe: pritlične, eno- in več etažne ter montažne, ki so namenjene skladiščenju.
  • Delavniške zgradbe: pritlične, eno- in več etažne ter montažne, v katerih se izvajajo določene proizvodne dejavnosti in storitve.
  • Dodatne objekte: garaže in lope, ki so ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb, ter oporni in podporni zidovi na območju obrata.

Zavarovanje krije odškodnino za povzročeno škodo v primeru naslednjih nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, teža snega, udarec zavarovančevega motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija, poplava in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča in snežni plaz.

Zavarovalna vrednost je lahko nova vrednost zgradbe ali pa dejanska vrednost. V primeru zavarovanja za novo vrednost zgradbe je vrednost morebitne zavarovalnine enaka vrednosti nove oziroma nabavne vrednosti zgradbe. V primeru zavarovanja za dejansko vrednost zgradbe je vrednost morebitne zavarovalnine zmanjšana za amortizacijo zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti zgradbe.

PROFICIO PS priporoča Podjetniško premoženjsko zavarovanje!


:: ZAVAROVANJE POSLOVNE OPREME

Ste kdaj pomislili, koliko bi vas stala zamenjava celotne opreme v podjetju? Pa si ta strošek lahko privoščite, brez da bi ogrozili tekoče finančno poslovanje in stabilnost?

Vso opremo, ki je v lasti vašega podjetja in je zavedena v vaših poslovnih knjigah, lahko zavarujete vnaprej in poskrbite, da vas nič ne preseneti. V primeru poškodovanja ali uničenja lahko tako uveljavljate odškodnino iz naslova zavarovanja opreme, če je do poškodb ali uničenje prišlo zaradi: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila, manifestacije, demonstracije, poplave in talne vode, zemeljskega plazu, odtrganja zemljišča, snežnega plazu, vlomske tatvine, ropa ali obratovalnega zastoja.

Oprema je lahko zavarovana, tako kot zgradbe, za novo ali dejansko vrednost. V primeru zavarovanja za novo vrednost zgradbe je vrednost morebitne zavarovalnine enaka vrednosti nove oziroma nabavne vrednosti zgradbe. V primeru zavarovanja za dejansko vrednost zgradbe je vrednost morebitne zavarovalnine zmanjšana za amortizacijo zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti zgradbe.

PROFICIO PS priporoča Podjetniško premoženjsko zavarovanje!

>> NAZAJ NA VRH <<

Veselimo se vašega klica , e-pošte ali osebnega obiska!